Shri Rajsaheb Thackeray
( श्री राजसाहेब ठाकरें )
Raj Thackery
MNS MEMBERSHIP
"माझ्याकडे काही जादूची कांडी नाही. गेली साठ वर्ष बिघडवून ठेवलेलं एकाएकी होणार नाही. पण इच्छाशक्ती नक्कीच आहे!" श्री. राज ठाकरे, नाशिक.दहा हजार इंस्टाल चा टप्पा पार
आम्ही सर्व मनसे प्रेमीचे आभारी आहोत

आतापर्यंत हे अँप १३६६२ मनेसे प्रेमींनी च्या मोबाइल स्थापित केले आहे (३०/०३/२०१६)

अँप विकासक : अमोल बापू दळवी